Vakenvila

Inom astronomi kan man tala om tomrum. Enorma utrymmen mellan galaxerna fyllda med ingenting. I mitt författarliv betyder tomrum tydligen tiden från det att manuset lämnat mina händer och faller fritt på väg till redaktören för korr och sättning. I Laura Palmers värld hade det fattat eld under den resan. Ni vet, som i Fire […]